Zyskaj komfort

i bezpieczeństwo

zaufaj

profesjonalistom

Dlaczego warto przystąpić do Konsorcjum Polskich Biur Rachunkowych?

Człowiek, od zawsze aby zwiększyć efektywność własnych działań, poczucie bezpieczeństwa czy też po prostu prawdopodobieństwo sukcesu, łączył się w grupy, których spoiwem była wspólnota interesów. Ta prosta, ponadczasowa idea przyświecała nam kiedy przystępowaliśmy do organizowania Konsorcjum Polskich Biur Rachunkowych. Chcemy, ograniczając do minimum formę, osiągnąć maksimum korzyści wynikających z naszej wspólnej współpracy.

Główne elementy, które nas łączą to:

  • logo jako element wyróżniający,
  • optymalizacja zasobów poprzez realizację wzajemnych usług i współdziałanie wewnątrz Konsorcjum Polskich Biur Rachunkowych,
  • szybka nieskrępowana wymiana doświadczeń i wiedzy, pozwalająca na wdrażanie nowych, lepszych standardów podnoszących efektywność biura rachunkowego,
  • koordynacja wybranych działań i projektów,

w połączeniu z zasadami eliminującymi wewnętrzną konkurencję czy jakikolwiek konflikt interesów, prowadzą w efekcie do odczuwalnych i mierzalnych korzyści. Członków Konsorcjum staramy dobierać się starannie, nie zależy nam na szybkim spektakularnym wzroście liczebności.

Interesuje nas trwała, ciągle wzrastająca jakość usług jednoznacznie kojarzona z Konsorcjum Polskich Biur Rachunkowych.

Interesuje nas Grupa w której członkowie czują się jak u siebie w domu, bezpiecznie i z przyjemnością realizują swoje marzenia.

Interesują nas trwałe relacje pozwalające realizować wspólnie wyznaczone cele.

Masz biuro rachunkowe, korzystasz z oprogramowania DGCS lub innego, jesteś zainteresowany?
Poproś o informację: konsorcjumpbr@dgcs.pl lub zadzwoń do nas: 62 735 62 98.

 

Oferta%20dla%20Biur

Biura rachunkowe

Dołącz do naszej sieci!

Klient Indywidualny

Wybierz profesjonalne biuro rachunkowe dla Twojej firmy

DGCS